Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Praca: Referent w Sekcji Zaopatrzenia i Transportu

Szpital Wojewódzki w Łomży informuje, iż rekrutacja na stanowisko Referenta w Sekcji Zaopatrzenia i Transportu ulega anulowaniu z dniem 16.06.2023r. Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni Referenta w Sekcji Zaopatrzenia i Transportu.

Kwalifikacje:

wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 

  • wykształcenie minimum średnie,
  • dobra znajomość obsługi komputera w tym pakietu MS Office ( głównie MS Excel),
  • wysoka kultura osobista, operatywność, kreatywność, dyspozycyjność, dynamika w działaniu, umiejętność pracy w zespole, komunikatywność, zorientowanie na klienta, otwartość na zmiany, uczciwość, otwartość, kreatywność, systematyczność i dokładność, komunikatywność, odpowiedzialność, rzetelność,
  • mile widziane doświadczenie na podobnym lub równorzędnym stanowisku w  zaopatrzeniu.

Praca w systemie podstawowym czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.05.

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 25 maja 2023r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza zakres wskazany w Kodeksie pracy, do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego
w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – REFERENT W SEKCJI ZAOPATRZENIA I TRANSPORTU”.