Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Praca Lekarze

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zatrudni do pracy lekarzy ze specjalizacją, lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcących szkolić się

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zatrudni do pracy lekarzy ze specjalizacją, lekarzy w trakcie specjalizacji lub chcących szkolić się w dziedzinach:

 • anestezjologii - praca w Pionie Anestezjologii/Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Blok Operacyjny
 • pediatrii - praca w Pionie Pediatrii/Oddział Dziecięcy
 • psychiatrii - praca w Centrum Zdrowia Psychicznego/Oddział Psychiatryczny
 • ginekologii i położnictwa – praca w Oddziale Ginekologiczno-Położniczym z Pododdziałem Patologii Ciąży
 • neonatologii – praca w Oddziale Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Ciąży i Intensywnej Opieki
 • reumatologii
 • medycyny pracy - praca w Poradni Medycyny Pracy
 • nefrologii – praca w Oddziale Nefrologicznym, Stacji Dializ, Poradni Nefrologicznej
 • rehabilitacji - praca w Pionie Rehabilitacji

 

Wymagane kwalifikacje:

 • tytuł zawodowy lekarza, prawo wykonywania zawodu
 • w przypadku lekarza ze specjalizacją: tytuł specjalisty lub specjalizacja I albo
  II stopnia

Inne wymagania:

 • rzetelność, sumienność, fachowość
 • systematyczność, odpowiedzialność
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem
 • aktywność i gotowość do poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność współpracy i komunikowania.

 

Praca lekarzy w oddziałach i pododdziałach szpitalnych odbywa się w systemie podstawowym czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach  800 - 1535.

 

 

Wymagane dokumenty:

 • CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 31 lipca 2021r. pocztą lub osobiście, na adres: Szpital Wojewódzki w Łomży,

Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

 

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

 

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – lekarz Pion/Oddział  ………………. (właściwa nazwa)".