Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Praca: Koordynator - CZP

Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni Koordynatora ds. Zespołu Leczenia Środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego

 

Szpital Wojewódzki w Łomży informuje, iż rekrutacja na stanowisko Koordynatora ds. Zespołu Leczenia Środowiskowego w Centrum Zdrowia Psychicznego ulega anulowaniu z dniem 08.12.2022r.

 

Kwalifikacje:

wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 

 • licencjat zdrowia publicznego lub
 • mgr zdrowia publicznego

 

Inne wymagania:

 • umiejętność współpracy i komunikowania
 • rzetelność, sumienność, fachowość,
 • systematyczność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • podstawowa znajomość obsługi komputera,
 • osoba niekarana.

 

Praca w systemie podstawowym czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.35.

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 4 grudnia 2022r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – KOORDYNATOR DS. ZESPOŁU LECZENIA ŚRODOWISKOWEGO”.