Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Ogłoszenie o zamówieniu - Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/21/2024

Dostawa materiałów eksploatacyjnych do sterylizacji w Dziale Higieny Szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży