Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

OGŁOSZENIE

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży ogłasza przetarg nieograniczony na najem 6 (sześciu) miejsc parkingowych naprzeciw głównego wejścia do Szpitala przy Al. Piłsudskiego 11 w Łomży na okres do 3 (trzech) lat. Oferty należy składać w Kancelarii Szpitala –pokój 235. Termin składania ofert upływa z dniem 16 listopada 2021 roku do godziny 10.00

Załączniki