Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży
Grafika narodowe-centrum-badan-i-rozwoju.png

Kolejny projekt NCBiR: ,,Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych..."

Szpital Wojewódzki  im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizuje projekt NCBiR pt.:

„Działania diagnostyczne z użyciem systemów endoskopowych nosa i zatok sterowanych obrazem tomografii komputerowej u pacjenta z podejrzeniem lub potwierdzeniem zakażenia SARS-CoV-2 w poszukiwaniu bezpiecznych rozwiązań walki z epidemią choroby COVID-19” finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”

 Celem projektu jest wdrożenie metod prewencji rozprzestrzeniania się zakażenia lub zwalczania zakażenia wirusem SARS-CoV-2 lub choroby COVID-19 będącej przyczyną ogłoszenia stanu epidemii poprzez podniesienie bezpieczeństwa epidemiologicznego podczas procedur chirurgii endoskopowej nosa i zatok.

Dofinansowanie projektu: 7 620 000,00 zł
Projekt będzie realizowany w latach 2020-2021