Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Aktualna organizacja świadczeń medycznych

           Szpital Wojewódzki w Łomży z dniem 1 lipca 2021r nie realizuje już świadczeń zdrowotnych III poziomu specjalistyki dla pacjentów  z Covid-19. Na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego z dn. 30 czerwca br. zostały zlikwidowane łóżka covidowe  na oddziałach specjalistycznych. Tym samym pacjentki niezakażone Covid-19 z patologią ciąży i do porodu mogą zgłaszać się ponownie do Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, natomiast pacjentki ciężarne z zakażeniem Covid-19 mogą być leczone w każdym szpitalu, posiadającym w swoich strukturach Oddział Ginekologiczno-Położniczy. To samo dotyczy innych specjalności.

Od 1 lipca wszyscy pacjenci z Covid-19 wymagający pomocy specjalistycznej w trybie stacjonarnym mogą być hospitalizowani w każdym szpitalu posiadającym dany zakres specjalistyki.