Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Praca: Pracownik Sekcji Płac na umowę o pracę w celu zastępstwa

Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni pracownika do Działu Służb Pracowniczych - Sekcji Płac na umowę o pracę w celu zastępstwa.

Kwalifikacje

wykształcenie i doświadczenie zawodowe: 

 • wykształcenie średnie ekonomiczne
 • wykształcenie wyższe ekonomiczne (finanse i rachunkowość, ekonomia),
 • mile widziane doświadczenie w zawodzie.

Inne wymagania:

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • rzetelność, sumienność, fachowość, odpowiedzialność,
 • systematyczność,
 • aktywność i gotowość do poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji,
 • umiejętność obsługi komputera, dobra znajomość obsługi Pakietu MS Office, Programu Płatnik, Programu PPK,
 • znajomość przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych,
 • sporządzanie list płac.

Umiejętności:

 • organizowania pracy własnej,
 • współpracy i komunikowania.

 

Praca w systemie podstawowym czasu pracy od poniedziałku do piątku w godz. 730 – 1505 .

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 05 września 2023 r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza zakres wskazany w Kodeksie pracy, do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY –  PRACOWNIK SEKCJI PŁAC”.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności znajdującą się na stronie internetowej Szpitala

link: https://szpital-lomza.pl/wiadomosc/polityka-prywatnosci