Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Praca: Rejestratorka Medyczna

Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni rejestratorkę medyczną na umowę o pracę.

Kwalifikacje

wykształcenie i doświadczenie zawodowe: 

  • wykształcenie średnie
  • dobra znajomość programów komputerowych Word, Excel
  • umiejętności w komunikacji interpersonalnej

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 28 lipca 2023 r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza zakres wskazany w Kodeksie pracy, do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – REJESTRATORKA MEDYCZNA”.

 

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności znajdującą się na stronie internetowej Szpitala

link: https://szpital-lomza.pl/wiadomosc/polityka-prywatnosci