Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Praca: Elektryk

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży zatrudni elektryka.

Wykształcenie:

  -  minimum zasadnicze lub średnie techniczne (elektryk lub automatyk)

Doświadczenie:

  -  min 2 lata pracy w zawodzie

  -  mile widziana praca  z instalacjami niskoprądowymi typu SSP, DSO, LAN, KD, CCTV.

Wymagania:

    -   uprawnienia SEP min.do 1 kV,

    -   rzetelność, sumienność, fachowość

    -   systematyczność,

    -   odpowiedzialność

Umiejętności:

 - organizowania pracy własnej,

 - współpracy i komunikowania,

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór. Oferty proszę składać do dnia 31 lipca  2023 r., pocztą lub osobiście, na adres: Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża, Kancelaria lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza zakres wskazany w Kodeksie pracy, do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY –  ELEKTRYK”.

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności znajdującą się na stronie internetowej Szpitala

link: https://szpital-lomza.pl/wiadomosc/polityka-prywatnosci