Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Praca: Specjalista / Inspektor - Dział Organizacji i Świadczeń Medycznych

Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni Specjalistę / Inspektora w Dziale Organizacji i Świadczeń Medycznych.

Kwalifikacje:

wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 

  • wykształcenie wyższe ekonomiczne,
  • doświadczenie w aplikowaniu o środki finansowe pochodzące z Unii Europejskiej, Budżetu Państwa, Funduszy celowych itp.

 

Praca w systemie podstawowym czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.05.

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 21 lipca 2023r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza zakres wskazany w Kodeksie pracy, do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – SPECJALISTA/INSPEKTOR”.

 

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności znajdującą się na stronie internetowej Szpitala

link: https://szpital-lomza.pl/index.php?wiad=2003