Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Praca: Pielęgniarka - Pion Urologii - anulowanie

Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni pielęgniarkę  do Pionu Urologii

 

Szpital Wojewódzki w Łomży informuje, iż rekrutacja na stanowisko pielęgniarki

Pion Urologii ulega anulowaniu z dniem 22.08.2023r.

 

Kwalifikacje

wykształcenie i doświadczenie zawodowe: 

 

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo lub
 • licencjat pielęgniarstwa lub
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

 

Inne wymagania:

 • umiejętność współpracy i komunikowania,
 • opiekuńczość, cierpliwość,
 • rzetelność, sumienność, fachowość,
 • systematyczność,
 • odpowiedzialność,
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych,
 • aktywność i gotowość do poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji;

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 31 lipca  2023r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, wykraczających poza zakres wskazany w Kodeksie pracy,  do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – PIELĘGNIARKA - PION UROLOGII”.

 

Prosimy o zapoznanie się z Polityką prywatności znajdującą się na stronie internetowej Szpitala link: https://szpital-lomza.pl/wiadomosc/polityka-prywatnosci