Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

2 Października - Konferencja Kardiologiczna

Foto nr 2799
Fotogaleria

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004r

w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy

i lekarzy dentystów

każdemu uczestnikowi konferencji przysługuje

6 punktów edukacyjnych

Fotogaleria