Szpital Wojewódzki w Łomży

certyfikat iso
Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » Rehabilitacja » Ośrodek Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci

HIPOTERAPIA W KISIELNICY

27 marca 2017 | Opublikował: Konserwator
Hipoterapia jest wyjątkową i niepowtarzalną metodą usprawniania dzięki obecności konia - współterapeuty. Koń i jego ruch dają zupełnie nowe możliwości niespotykane w innych metodach terapeutycznych co sprawia, że jest ona skuteczną i atrakcyjną formą usprawniania małych pacjentów.

HISTORIA

Ośrodek Rehabilitacji Konnej w Kisielnicy powstał 15 grudnia 1989 roku z inicjatywy dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Łomży Marka Mindy, dyrektora Urzędu Wojewódzkiego do Spraw Sportu i Turystyki Henryka Trojanowskiego i kierownika Ośrodka Rekreacji Konnej w Kisielnicy Romualda Wojtkowskiego. Doszło do włączenia ośrodka w struktury administracyjne Szpitala Wojewódzkiego w Łomży. Ośrodek cały czas cieszył się poparciem i opieką kolejnych dyrektorów zarządzających szpitalem. Dyrektor Henryk Perkowski uporządkował sprawy materialne ośrodka, przejął bazę i ziemię w Kisielnicy od Agencji Rolnej Skarbu Państwa oraz zakupił na własność pierwsze dwa konie. Kolejny dyrektor szpitala Waldemar Pędziński przeprowadził remont istniejącej bazy i likwidację barier architektonicznych. Kolejne kierownictwo Szpitala w osobie Pana Roberta Pijagina przy ogromnym zaangażowaniu ordynator Pionu Rehabilitacji Szpitala Wojewódzkiego dr Ewy Iwanowskiej nadal rozwijało działalność ośrodka. Metodę hipoterapii zakontraktowano z Branżową i z Podlaską Kasą Chorych. Obecne kierownictwo Szpitala w dalszym ciągu wspiera działalność ośrodka w Kisielnicy.

DZIAŁALNOŚĆ OŚRODKA

Zespół terapeutyczny tworzą: lekarze rehabilitacji medycznej, hipoterapeuci, fizjoterapeuci, logopeda i psycholog. Ośrodek posiada 10 koni biorących czynny udział w rehabilitacji. Terapia prowadzona jest w zależności od warunków pogodowych na otwartym terenie - padoku, lub w krytej ujeżdżalni - maneżu.
Z zajęć hipoterapii korzystają pacjenci z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego, z zespołami genetycznymi, po przebytych urazach czaszkowo - mózgowych, z zaburzeniami zachowania i emocji w tym np: mózgowe porażenie dziecięce, autyzm, zespół Downa i inne, będących pacjentami Ośrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci z Zaburzeniami Wieku Rozwojowego.
Metodą usprawniania jest fizjoterapia na koniu, w tym model neurofizjologiczny i funkcjonalny. Prowadzimy również terapię ruchem konia, terapię kontaktem z koniem, terapeutyczne jazdy konne (dla pacjentów samodzielnie powodujących koniem). Metoda hipoterapii oddziaływuje wielokierunkowo na:
1. sferę fizyczną - podnosi ogólną sprawność; normalizuje napięcie mięśniowe; toruje prawidłowe wzorce chodu; poprawia koordynację zdolności motorycznych, głównie równowagi; poprawia orientację w przestrzeni i schemacie własnego ciała; stymuluje i normalizuje czucie głębokie oraz powierzchniowe.
2. sferę emocjonalno - motywacyjną - wpływa na wzrost motywacji i akceptacji procesu terapeutycznego; zwiększa poczucie własnej wartości;
3. sferę poznawczą - stymuluje odbiór wrażeń zmysłowych; poprawia percepcję wzrokową i słuchową; stymuluje uwagę, pamięć, myślenie, mowę; ułatwia nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności
4. sferę społeczną - aktywizuje psychospołecznie; rozwija pozytywne relacje międzyludzkie.

kis6.jpg

 OSIĄGNIĘCIA
6 października 2005 roku w ośrodku w Kisielnicy został wprowadzony Program Aktywizacji Sportowej Osób Niepełnosprawnych, dotowany przez Urząd Marszałkowski w Białymstoku. Brało w nim udział 18 pacjentów ośrodka, dla których terapeutyczną jazdę konną uznano za najbardziej aktywizujący rodzaj rehabilitacji. W 2005 roku wystartowało trzech pierwszych zawodników w tym Tomasz Chrzanowski, który zdobył drugie punktowane miejsce. 12 osób biorących udział w wymienionym programie wystartowało na zawodach ogólnopolskich lub zagranicznych. Najbardziej spektakularne osiągnięcia zawodników to:
2006 r. – Mistrzostwa Polski Tomasza Chrzanowskiego oraz udział w zawodach zagranicznych w Wielkiej Brytanii i Czechach, gdzie zdobył pierwsze miejsce na swoim poziomie.
2007 r. – brązowy medal Mistrzostw Polski Darii Prokurat i zakwalifikowanie jej do kadry narodowej.
2008 r. – złoty medal Mistrzostw Polski Anny Mikołajczyk i zakwalifikowanie jej do kadry narodowej. Podczas startu w Norwegii zdobyła drugie miejsce na swoim poziomie.
2011 r. – brązowy medal Mistrzostw Polski Karoliny Karwowskiej. Jako kadrowiczka reprezentowała Polskę na zawodach w Anglii w 2010 roku.

Sztandarową coroczną imprezą jest "HUBERTUS", na którą zapraszani są pracownicy szpitala z rodzinami, pacjenci i ich bliscy, miłośnicy koni i tradycji łowieckiej oraz wszyscy zainteresowani dobrą zabawą.