Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2017 » Zamówienia 2017 poniżej 30 tys. Euro
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/02/3/2017
Data ogłoszenia:
2017-03-02
Termin składania ofert:
2017-03-09

Ogłoszenie o przetargu

1 marca 2017 | Opublikował: Grażyna Barszcz
Opracowanie studium wykonalności wraz z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałania 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia dla projektu pt. „Podniesienie jakości świadczonych usług medycznych w Oddziale Kardiologicznym z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i Oddziale rehabilitacji kardiologicznej poprzez przebudowę istniejących pomieszczeń oraz doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną”