Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Praca - specjalista do spraw funduszy unijnych

5 stycznia 2017 | Opublikował: administrator1
Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni Specjalistę do spraw funduszy unijnych.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: rachunkowość, ekonomia, europeistyka, prawo i pokrewne)
 • min. 2 lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • dobra znajomość zagadnień związanych z funduszami unijnymi - programów, funduszy i inicjatyw oferujących wsparcie ze środków publicznych na finansowanie projektów, zasad pozyskiwania środków z UE
 • doświadczenie w zakresie przygotowywania wniosków o dotacje unijne, oraz rozliczania unijnych projektów np. RPO WP lub podobnych
 • znajomość bieżących wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach projektów
 • ogólna znajomość zasad księgowości
 • dobra znajomość pakietu MS Office (w szczególności Word i Excel)
 • umiejętności analityczne
 • umiejętność logicznego redagowania tekstów
 • dokładność i terminowość
 • umiejętność pracy pod presją czasu
 • samodzielność i umiejętność określania priorytetów

Do obowiązków specjalisty ds. funduszy unijnych należeć będzie:

 • Monitorowanie programów zewnętrznych UE, programów krajowych i innych w celu pozyskiwania środków finansowych na działalność Szpitala w tym inwestycje.
 • Sprawozdawczość i monitorowanie realizacji wskaźników realizowanych przez szpital programów finansowanych ze środków UE i innych programów, z których Szpital pozyskał środki finansowe.
 • Nadzór nad prawidłową realizacją projektów zgodnie z wymogami i wnioskami o dofinansowanie.
 • Przekazanie właściwym komórkom organizacyjnym informacji, wytycznych, dokumentów związanych z realizacją projektów na dofinansowanie zadań.
 • Opracowywanie wniosków na fundusze zewnętrzne z ewentualnym udziałem firmy zewnętrznej wyspecjalizowanej w pisaniu wniosków.
 • Przygotowywanie wniosków o płatność w części merytorycznej i finansowej.
 • Monitorowanie wydatków, nadzór nad budżetem projektów.
 • Rozliczanie projektów i ich sprawozdawczość.
 • Współpraca ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi, jednostkami zewnętrznymi, które mogą uczestniczyć w opracowaniu projektu.
 • Nadzór nad całością projektów: opracowaniem a w przypadku realizacji projektu również nad jego realizacją, wskaźnikami produktu i rezultatu.

Telefon kontaktowy 086 47-33-303. Oferty proszę składać do dnia 13.01.2017r na adres: Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 18-404 Łomża, Al. Piłsudskiego 11, Kancelaria.

Tematy pokrewne (tagi): pracainne,