Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Programy Lekowe

Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem (AMD)

14 lutego 2017 | Opublikował: Jola Gryc
(ICD-10 H 35.3)

Program realizowany jest w Oddziale Okulistycznym.

Leczenie neowaskularnej (wysiękowej) postaci zwyrodnienia plamki związanego z
wiekiem afliberceptem.
Pacjent jest kwalifikowany do programu przez Zespół Koordynacyjny do Spraw Leczenia Neowaskularnej (Wysiękowej) Postaci Zwyrodnienia Plamki Związanego z Wiekiem, powoływany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Każdorazowo pacjenta do podania kolejnej dawki leku kwalifikuje lekarz prowadzący.

I. Kryteria kwalifikacji:

1) obecność aktywnej (pierwotnej lub wtórnej), klasycznej, ukrytej lub mieszanej neowaskularyzacji podsiatkówkowej (CNV) zajmującej ponad 50% zmiany w przebiegu AMD potwierdzona w OCT (optycznej koherentnej tomografii) i angiografii fluoresceinowej;

2) wiek powyżej 45 roku życia;

3) wielkość zmiany mniejsza niż 12 DA (12 powierzchni tarczy nerwu wzrokowego);

4) ostrość wzroku w leczonym oku 0,1- 0,8 określonej według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS);

5) zgoda pacjenta na wykonanie iniekcji doszklistkowych;

6) brak dominującego zaniku geograficznego;

7) brak dominującego wylewu krwi.

Kryteria kwalifikacji muszą być spełnione łącznie.

II. Kryteria włączenia do programu pacjentów leczonych uprzednio w ramach jednorodnych grup pacjentów.
Do programu kwalifikowani są również pacjenci, którzy rozpoczęli leczenie w ramach świadczeń gwarantowanych rozliczanych w ramach grupy B02 - Leczenie wysiękowej postaci AMD z zastosowaniem iniekcji doszklistkowych przeciwciała
monoklonalnego anty - VEGF/rekombinowanego białka fuzyjnego - pod warunkiem, że
w chwili rozpoczęcia terapii spełniali kryteria włączenia do programu. Jeżeli wykazano w tym czasie skuteczność leczenia, wtedy terapia powinna być kontynuowana zgodnie z zapisami programu.

III. Określenie czasu leczenia w programie.
Leczenie trwa do czasu podjęcia przez lekarza prowadzącego decyzji o wyłączeniu pacjenta z programu zgodnie z kryteriami wyłączenia.

IV. Kryteria wyłączenia:

1) nadwrażliwość na aflibercept lub na którąkolwiek substancję pomocniczą;

2) czynne zakażenie oka lub jego okolic;

3) czynne ciężkie zapalenie wnętrza gałki;

4) okres ciąży lub karmienia piersią;

5) wystąpienie działań niepożądanych związanych z lekiem uniemożliwiających jego dalsze stosowanie;

6) przedarciowe odwarstwienie siatkówki lub otwór w plamce 3.lub 4. stopnia;

7) progresja choroby definiowana jako:

 • pogorszenie ostrości wzroku w najlepszej korekcji (BCVA) o ≥ 30 liter uzyskanych na tablicy ETDRS (lub odpowiednio ekwiwalent wg tablicy Snellena) w porównaniu z ostatnią
  oceną ostrości wzroku utrzymujące się dłużej niż 2 miesiące
  lub
 • pogorszenie ostrości wzroku w najlepszej korekcji (BCVA) do wartości ≤ 0,05 określonej według tablicy Snellena (lub odpowiednio ekwiwalent ETDRS) utrzymujące się dłużej niż 2 miesiące,
  lub
 • pogorszenie ostrości wzroku w najlepszej korekcji (BCVA) o ≥ 30 liter uzyskanych na tablicy ETDRS (lub odpowiednio ekwiwalent wg tablicy Snellena) utrzymujące się dłużej niż
  2 miesiące w porównaniu z ostrością wzroku w najlepszej korekcji (BCVA) uzyskaną w momencie kwalifikacji do programu.