Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Praca: Inspektor - Dział Organizacji i Świadczeń Medycznych

22 września 2021 | Opublikował: Sekcja Informatyki
Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni Inspektora w Dziale Organizacji i Świadczeń Medycznych- Sekcji Organizacji i Szkoleń na umowę o pracę na zastępstwo.

Kwalifikacje:

wykształcenie i doświadczenie zawodowe

 

  • wykształcenie wyższe - kierunek: zdrowie publiczne, prawo, administracja

 

Inne wymagania:

  • umiejętność obsługi komputera [ m. in. Pakietu MS Office ( MS Word, MS Excel)],
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem,
  • rzetelność, sumienność, fachowość,
  • systematyczność, odpowiedzialność,
  • aktywność i gotowość do poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji,
  • organizowanie pracy własnej,
  • umiejętność współpracy i komunikowania

 

Praca w systemie podstawowym czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.05.

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 30 września 2021r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – INSPEKTOR”.

Tematy pokrewne (tagi): pracainne,