Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Praca: Pielęgniarki do Bloku Operacyjnego z P.O.P.

29 lipca 2021 | Opublikował: Sekcja Informatyki
Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni pielęgniarki do Bloku Operacyjnego z P.O.P.

Kwalifikacje

wykształcenie i doświadczenie zawodowe: 

 

 • tytuł magistra na kierunku pielęgniarstwo
 • licencjat pielęgniarstwa
 • średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka

 

Inne wymagania:

 • umiejętność współpracy i komunikowania;
 • opiekuńczość, cierpliwość;
 • rzetelność, sumienność, fachowość;
 • systematyczność;
 • odpowiedzialność;
 • umiejętność radzenia sobie ze stresem;
 • umiejętność organizowania pracy własnej;
 • umiejętność rozwiązywania sytuacji problemowych;
 • aktywność i gotowość do poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji;

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 11 sierpnia 2021r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – PIELĘGNIARKA”.

 

 

 

 

 

Tematy pokrewne (tagi): pracapielegniarki,