Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Praca: Magister Farmacji

29 lipca 2021 | Opublikował: Sekcja Informatyki
Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni: magistrów farmacji do Apteki Szpitalnej

Wykształcenie:

- mgr farmacji z prawem wykonywania zawodu

 

Inne wymagania:

- preferowane osoby z doświadczeniem w aptece szpitalnej

- rzetelność, sumienność, fachowość

- systematyczność, odpowiedzialność

- umiejętność radzenia sobie ze stresem

- umiejętność obsługi komputera [m.in. pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)]

- umiejętność organizowania pracy własnej,

- umiejętność współpracy i komunikowania,

 

Praca w systemie podstawowym czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach  8.00 - 15.35

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

Oferty proszę składać do dnia 22 sierpnia 2021 r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Tel. kontaktowy: 86 47 33 312  lub  86 47 33 311

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – MGR FARMACJI".

Tematy pokrewne (tagi): pracainne,