Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Praca: Pracownik Socjalny

13 maja 2021 | Opublikował: Sekcja Informatyki
Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni Pracowników socjalnych do Centrum Zdrowia Psychicznego na umowę o pracę

      Kwalifikacje:

 

  • dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
  • studia wyższe na kierunku praca socjalna;
  • do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończone studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:
  1. a) pedagogika,
  2. b) pedagogika specjalna,
  3. c) politologia,
  4. d) polityka społeczna,
  5. e) psychologia,
  6. f) socjologia,
  7. g) nauki o rodzinie.

 

 

Praca w systemie podstawowym czasu pracy od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.05

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 20 maja 2021r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – PRACOWNIK SOCJALNY”.

Tematy pokrewne (tagi): pracainne,