Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2020 » Zamówienia 2020 powyżej 30 tys. Euro
Znak sprawy:
13/COVID-19/2020
Data ogłoszenia:
2020-07-17
Termin składania ofert:
2020-08-06

Zaproszenie do złożenia oferty

17 lipca 2020 | Opublikował: Grażyna Barszcz
Dostawa rękawic medycznych (diagnostycznych i chirurgicznych) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, realizowana w ramach projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej
w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publiczne Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia