Aktualności

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Szpital Zakaźny podpisał umowę partnerstwa z Województwem Podlaskim

18 maja 2020 | Opublikował: Konserwator
Dnia 08.04.2020r. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży przekształcony w Jednoimienny Szpital Zakaźny podpisał umowę partnerstwa z Województwem Podlaskim w imieniu którego działa Zarząd Województwa Podlaskiego, którego celem jest przygotowanie i wspólna realizacja projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-Co-2 na terenie województwa podlaskiego”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, zmierzającego do poprawy sytuacji epidemiologicznej i zdrowotnej, ograniczenia epidemii COVID-19 poprzez zwiększenie możliwości diagnostycznych, medycznych i ratowniczych oraz poprawę dostępności wystandaryzowanych usług społecznych w obszarze ochrony zdrowia.
Dnia 28.04.2020r. Zarząd Województwa Podlaskiego podjął Uchwałę w sprawie przyznania dofinansowania projektowi pozakonkursowemu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Infrasrtuktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.4 Infrastruktura Społeczna, Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura dla ochrony zdrowia, Typ projektu: Projekty skierowane na rzecz walki z koronawirusem SARS-Co-2

Całkowity koszt realizacji projektu: 6 000 000,00 zł w tym:

- sprzęt i aparatura medyczna: 2 990 025,00 zł
- środki ochrony osobistej i jednorazowe – 1 059 975,00 zł
- prace budowlane – 1 950 000,00 zł

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 wyniesie 5 400 000,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 600 000,00 zł pokryta zostanie z budżetu Urzędu Marszałkowskiego na podstawie odrębnej umowy.
Termin rozpoczęcia realizacji projektu: 01.02.2020 roku.

Planowany termin zakończenia finansowego realizacji projektu: 31.12 2020 roku

Plik: fundusz-marszalek.jpg