Aktualności

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Udostępnianie dokumentacji medycznej , odbior wyników badań i niezrealizowanych skierowań

17 marca 2020 | Opublikował: Jola Gryc
  • Dokumentacja medyczna osobom i podmiotom upoważnionym do dokumentacji medycznej pacjenta bedzie udostępniana na wniosek złożony drogą elektroniczną (sekretariat@szpital-lomza.pl) lub pocztą tradycyjną. Niezbędne jest podanie danych osoby, której dotyczy dokumentacja (adres, telefon kontaktowy, PESEL) oraz jakiej poradni/oddziału dotyczy dokumentacja- WZÓR WNIOSKU W ZAŁĄCZENIU. Kontakt telefoniczny w sprawie udostępnienia dokumentacji: 864733565, 864733567 (wyłącznie w celu uzyskania kserokopii dokumentacji medycznej)

 

  • Kontakt  telefoniczny w sprawie skierowań i wizyt w poszczególnych poradniach.   Do dnia 03.04.2020r (poniedziałek-piątek w godz.: 7.30-14.30) będą wydawane: 

-skierowania na badania tomografii komputerowej oraz rezonansu magnetycznego, aby można było wykorzystać je do wykonania badań w innych placówkach,
- wyniki badań wykonanych w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej (tomografia, rezonans, rtg) dotychczas nieodebrane,
- badania laboratoryjne dotychczas nieodebrane,

Odbiór wyników odbywa się w pomieszczeniu Poradni Urologicznej – parter budynku poradni specjalistycznych – wejście od szczytu budynku – od strony prawej.