Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Praca: Asystenci Zdrowienia

4 luty 2020 | Opublikował: Sekcja Informatyki
Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni Asystentów Zdrowienia do Centrum Zdrowia Psychicznego na umowę o pracę

Kwalifikacje

wykształcenie i doświadczenie zawodowe: 

 

  • minimum średnie .

 

Inne wymagania:

  • Osoba, która doświadczyła przynajmniej jednego kryzysu psychicznego,
  • Gotowość do odbycia szkolenia lub odbyty specjalistyczny kurs dla Asystentów Zdrowienia,
  • Komunikatywność, umiejętność słuchania innych,
  • Empatia i otwarty stosunek na problemy osób będących w kryzysie

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 16.02. 2020 r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – ASYSTENT ZDROWIENIA”.

Tematy pokrewne (tagi): pracainne,