Aktualności

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Zakończenie realizacji projektu

26 sierpnia 2019 | Opublikował: Jola Gryc
29.04.2019r. zakończono realizację projektu Nr WND-RPPD.08.04.01-20-0009/17

pt.  „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu  Wojewódzkim w Łomży Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna. Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.
umowę o dofinansowanie na realizację przedmiotowego projektu podpisano dnia 22.11.2017r
•całkowita wartość projektu 11 468 694,86  zł
•wydatki kwalifikowalne 7 999 995,15 zł
•dofinansowanie IZ RPOWP 85% wydatków kwalifikowalnych w ramach współfinansowania z UE tj. 6 799    995,86 zł
•wkład własny Beneficjenta finansowany  na pokrycie 15% wydatków kwalifikowalnych - 1 199 999,29 zł
•wkład własny Beneficjenta na pokrycie wydatków niekwalifikowalnych -3 468 699,71
środki własne szpitala (na koszty  kwalifikowalne i niekwalifikowalne) - 145 399,64 zł
dotacja UM na koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne - 4 523 299,36 zł
w tym:
na zakup specjalistycznej aparatury medycznej:
koszt ogółem - 4 581 683,09 zł
koszty kwalifikowalne - 4 211 321,35 zł
dofinansowanie UE - 3 579 623,14 zł