Aktualności

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Praca lekarze

24 maj 2019 | Opublikował: Konserwator
Od kwietnia br. w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży nastąpiła zmiana Dyrektora Naczelnego. Obecny Dyrektor, Pan Mariusz Obrycki kierunkuje działalność szpitala na rozszerzenie zakresu świadczonych usług poprzez wprowadzenie nowych procedur medycznych i zwiększenie ilości wykonywania obecnych.

 W celu zapewnienia komfortu pacjentom i pracownikom dąży do kompleksowej modernizacji szpitala i pozyskiwania nowoczesnej aparatury medycznej w celu wprowadzenia nowych, wysokospecjalistycznych procedur medycznych. W związku z rozwojem działalności szpitala zaprasza chętnych do współpracy lekarzy wszystkich specjalności (min.: neurologów, ginekologów, kardiologów, psychiatrów, chirurgów, internistów, neonatologów, radiologów, anestezjologów) oraz w trakcie specjalizacji mających wizję i chęć rozwoju osobistego i zawodowego. Oferuje dogodne formy zatrudnienia i atrakcyjne wynagrodzenie. Szpital posiada bazę hotelową. Osoby zainteresowane współpracą mogą kontaktować się bezpośrednio z Dyrektorem Szpitala pod nr. tel.: 538 896 935 lub e-mail: mobrycki@szpital-lomza.pl

         Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży (www.szpital-lomza.pl) to jedna z największych placówek medycznych w województwie podlaskim. Zatrudnia ponad 1135 osób na umowy o pracę i ok. 208 osób na umowy cywilno-prawne. Świadczy usługi specjalistyczne w 22 oddziałach szpitalnych. Celem działalność szpitala jest realizowanie świadczeń zdrowotnych zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów, zgodnie z wiedzą medyczną, wymaganiami prawnymi i standardami medycznymi. Swoje cele realizuje poprzez:

  • pozyskiwanie wykwalifikowanej kadry,

  • rozszerzanie zakresu świadczonych usług zgodnie z potrzebami zdrowotnymi pacjentów,

  • dążenie do zapewnienia i rozwoju nowoczesnej infrastruktury i specjalistycznego wyposażenia medycznego,

  • wdrażanie standardów i procedur postępowań,

  • dbanie o najwyższą jakość badań diagnostycznych oraz realizowanych procedur terapeutycznych,

  • kontrolowanie jakości świadczonych usług i warunków ich wykonywania,

  • analizę potrzeb i oczekiwań pacjentów oraz pracowników w oparciu o monitorowanie ich satysfakcji,

  • analizy działalności klinicznej,

  • racjonalne zarządzanie finansami i utrzymanie stabilności finansowej Szpitala.

Gwarancją wysokiego poziomu jakości świadczonych przez Szpital usług jest wdrażanie i realizowanie standardów akredytacyjnych oraz ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Jako potwierdzenie spełnienia wymogów jakościowych Szpital Wojewódzki w Łomży nieprzerwalnie od roku 2014 posiada Certyfikat Jakości ISO 9001:2009, a w roku 2018 przeszedł pozytywnie proces recertyfikacji na nową wersję normy ISO 9001:2015. Uzyskując certyfikat na lata 2018-2021.

Pomimo trudnych realiów w ochronie zdrowia przystąpił także do procesu Akredytacji wprowadzając konieczne modyfikacje i procedury w zakresie nie tylko działalności podstawowej. Po pozytywnej ocenie wizytatorów Centrum Monitorowania Jakości w grudniu 2017r Minister Zdrowia przyznał i wręczył szpitalowi Certyfikat Akredytacyjny na lata 2018-2021 jako potwierdzenie spełnienia standardów dla lecznictwa szpitalnego. W 2017 roku po wejściu w życie ustawy tworzącej sieć szpitali szpital zakwalifikował się do najwyższego, trzeciego poziomu referencyjności.

 

Tematy pokrewne (tagi): pracalekarz,