Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Praca: lekarz w Oddziale Psychiatrycznym

2 sierpień 2018 | Opublikował: Sekcja Informatyki
Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni lekarzy do pracy w Oddziale Psychiatrycznym

Wymagane kwalifikacje:

  • tytuł zawodowy lekarza oraz tytuł specjalisty lub specjalizacja z psychiatrii bądź lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, ewentualnie specjalizacja z psychiatrii w ramach rezydentury.

Inne wymagania:

  • rzetelność, sumienność, fachowość
  • systematyczność, odpowiedzialność
  • umiejętność radzenia sobie ze stresem
  • aktywność i gotowość do poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji
  • umiejętność organizowania pracy własnej
  • umiejętność współpracy i komunikowania.

Wymagane dokumenty:

CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 3 września 2018 r., pocztą lub osobiście, na adres: Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

 

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

 

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

 

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – lekarz Oddział Psychiatryczny".

Tematy pokrewne (tagi): pracalekarz,