Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Rehabilitacja Kardiologiczna

Od dnia 1 lipca 2016r. Szpital Wojewódzki w Łomży rozszerzył zakres świadczonych usług o rehabilitację kardiologiczną.

Oddział Rehabilitacji Kardiologicznej ma służyć jak najszybszemu powrotowi do zdrowia i sprawności zawodowej pacjentom pod fachową opieką kadry lekarskiej, pielęgniarskiej, fizjoterapeutów.

 

Świadczenia rehabilitacji kardiologicznej realizowane są w dwóch formach:

1. Pobyt całodobowy w stacjonarnym Oddziale Rehabilitacji Kardiologicznej

2. Pobyt dzienny w godz. 8-15 w Ośrodku Rehabilitacji Kardiologicznej Dziennej

 

Szpital Wojewódzki w Łomży zapewnia pacjentom kompleksową opiekę poprzez wykwalifikowaną kadrę realizującą świadczenia z zakresu kardiologii i rehabilitacji.

Do świadczeń z zakresu rehabilitacji kardiologicznej kwalifikują się pacjenci po:

· ostrych zespołach wieńcowych (zawał serca);

· zaostrzeniach niewydolności serca.

· zabiegach implantacji stentów i przeszczepach związanych z angiolastyką wieńcową

· zabiegach pomostowania typu bypass

· wszczepieniu zastawek serca

· zaostrzeniu niewydolności krążenia

· plastyce naczyń wieńcowych;

· zabiegach kardiochirurgicznych;

· zabiegach z zakresu chirurgii naczyniowej;

 

Kontakt:

email                                                            rehabilitacja@szpital-lomza.pl
Gabinet personelu                                        86 47 33 242
Punkt pielegniarski                                       86 47 33 633
Sekretariat                                                    86 47 33 481
Rejestracja                                                    86 47 33 521