Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Pracownia Koronarografii

Koronarografia jest to obrazowa metoda badania naczyń wieńcowych serca z użyciem promieni rentgenowskich (Aparat RTG z ramieniem C - Siemiens AXIOM Artis U). Badanie i zabieg zwykle trwa około 30 minut, wynik badania i zabiegu zarejestrowane są na płycie CD. Obraz naczyń uzyskuje się poprzez podanie środka cieniującego, pochłaniającego promieniowanie rentgenowskie. Do tego celu używamy niejonowych środków kontrastowych: IOMERON, VISIPAQUE, charakteryzuje je dobra tolerancja miejscowa i ogólna, rzadkie występowanie reakcji alergicznych, wysoki stopień za kontrastowania obrazu, niewielki wpływ na hemodynamikę krążenia i czynność serca, redukcja do minimum skutków ubocznych.

1. Rejestracja pacjentów:
- telefonicznie pod nr (86) 4733226 - punkt pielęgniarski
- osobiście
- za pośrednictwem osób trzecich
Pracownia wykonuje badania bezpłatnie w ramach NFZ

2. Zalecenia dla pacjenta przed badaniem
- posiadać aktualne skierowanie do szpitala
- zgłosić się do szpitala w wyznaczonym dniu o godzinie 8.00 do Internistycznej Izby Przyjęć na czczo
- rano należy przyjąć poranne dawki leków
- powinien usunąć owłosienie w okolicy pachwin i przedramienia lewego w linii kciuka
- UWAGA! Pacjentki w okresie rozrodczym powinny poinformować o fazie cyklu miesiączkowego lub ciąży

3. Wykaz rzeczy koniecznych przy hospitalizacji
- posiadana dokumentacja medyczna tj. karty informacyjne, wyniki badań laboratoryjnych itp
- 2 litry wody mineralnej niegazowanej

Pracownia Elektrofizjologii
Gabinet lekarski : 86 47 33 225
Pracownia wyposażona jest w aparat Zehim Vision R
Procedury medyczne wykonywane w Pracowni Elektrofizjologii:

1.Wszczepienie kardiowertera - defibrylatora (ICD),
Defibrylator jest urządzeniem, którego wszczepienie proponujemy chorym zagrożonym wystąpieniem arytmii groźnych dla życia - częstoskurczu komorowego lub migotania komór. ICD może przerwać arytmię korzystając z dwóch rodzajów interwencji: szybkiej stymulacji serca, wyładowaniu prądu.

2.Wszczepienie stymulatora serca
Stymulator serca, zwany rozrusznikiem jest urządzeniem potrzebnym w sytuacji, gdy serce bije zbyt wolno. Pozwala on na przyspieszenie akcji serca do określonej częstości.

3.Wszczepienie stymulatora resynchronizującego (CRT)
CRT oznacza terapię resynchronizującą serca. Po implantacji odpowiedniego urządzenia, będzie możliwe zapewnienie sercu prawidłowego pobudzenia i skoordynowanego skurczu lewej komory. W okresie przewlekłej niewydolności serca o dużym nasileniu może dochodzić do asynchronii czyli zaburzenia równomiernego pobudzania mięśnia sercowego (przegroda międzykomorowa kurczy się wcześniej niż ściana boczna lewej komory co prowadzi do zmniejszenia objętości wyrzutowej serca). CRT resynchronizuje pobudzenie mięśnia sercowego poprawiając finalnie jego wydolność. CRT poprawia wydolność fizyczną oraz poprawia jakość życia.


4.Ablacja
Ablacja to jedna z metod leczenia różnego rodzaju arytmii, w której wykorzystuje się prąd o częstotliwości radiowej.
Zdrowe serce bije spokojne, miarowo. Ten prawidłowy rytm utrzymuje węzeł zatokowy – swego rodzaju "elektrownia", gdzie powstają impulsy elektryczne, które pobudzają mięsień serca do skurczu. Gdy w sercu tworzy się dodatkowa droga przewodzenia impulsów elektrycznych lub ognisko, które generuje zaburzenia jego rytmu, mamy do czynienia z arytmią. Celem ablacji jest zniszczenie dodatkowej drogi przewodzenia lub ogniska w sercu, które przyczyniają się do jego nierównego bicia.


5.Zakładanie elektrod czasowych

To rodzaj elektrostymulacji serca, którą stosuje się u osób zagrożonych nagłym zgonem, wskutek zaburzeń tworzenia bodźców lub ich przewodzenia, do czasu usunięcia ich przyczyny lub wdrożenia stałej elektrostymulacji serca.