Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Ośrodek Rehabilitacji Dziennej

Rejestrowanie pacjentów do Ośrodka Rehabilitacji Dziennej odbywa się:
- osobiście
- za pośrednictwem osoby trzeciej
- telefonicznie (pacjent powinien dostarczyć oryginał skierowania w przeciągu 14 dni, po tym terminie w przypadku niedostarczenia skierowania pacjent zostanie wykreślony z listy oczekujących)

Skierowanie do ośrodka wystawiane przez:
1.    lekarze oddziału:
   - urazowo -ortopedycznego,
   - chirurgicznego,
   - neurochirurgicznego,
   - neurologicznego,
   - reumatologicznego,
   - chorób wewnętrznych,
   - onkologicznego,
   - urologicznego
   - rehabilitacji
   - ginekologicznego lub
2. lekarza poradni:
   - rehabilitacyjnej,
   - urazowo - ortopedycznej,
   - neurologicznej,
   - reumatologicznej lub
3. lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w przypadku zaostrzeń chorób przewlekłych.
 

W dniu wyznaczonego terminu rozpoczęcia leczenia w  Ośrodku Rehabilitacji   Dziennej pacjent powinien posiadać:
• pełną dokumentację radiologiczną, karty informacyjne
• dowód osobisty.

Czas trwania rehabilitacji pacjenta wynosi od 15 do 30 dni zabiegowych, średnio 5 zabiegów fizjoterapeutycznych dziennie.

W ramach leczenia w Ośrodku Rehabilitacji Dziennej  wykonywane są zabiegi w zakresie:
•    Kinezyterapii indywidualnej i zbiorowej,
•    Pełnej fizykoterapii,
•    Wodolecznictwa,
•    Masażu klasycznego,
•    Terapii manualnej
•    Zabiegów krioterapii i fangoterapii,
•    Terapii zajęciowej.