Szpital Wojewódzki w Łomży logo Szpital Wojewódzki w Łomży

Usługi komercjne

Opłaty za świadczenia medyczne dotyczą:
  • pacjentów nieubezpieczonych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego
  • pacjentów zgłaszających się bez skierowania - jeśli jest wymagane
  • badań wykonywanych na podstawie skierowania z innych zakładów opieki zdrowotnej, z którymi Szpital nie posiada podpisanej umowy
  • usług niefinansowanych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Załączniki