Szpital Wojewódzki w Łomży

certyfikat iso
Nagłówek aktualności
Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Praca: Fizjoterapeuta - Pion Rehabilitacji

2 marca 2022 | Opublikował: Sekcja Informatyki

Szpital Wojewódzki w Łomży zatrudni fizjoterapeutów do Pionu Rehabilitacji na umowę o pracę na zastępstwo.

 

Kwalifikacje:

wykształcenie i doświadczenie zawodowe

- min. licencjat fizjoterapii z prawem wykonywania zawodu

 

Inne wymagania:

- rzetelność, sumienność, fachowość

- systematyczność

- odpowiedzialność

- umiejętność radzenia sobie ze stresem

- aktywność i gotowość do poszerzania własnej wiedzy i podnoszenia kwalifikacji

- umiejętność obsługi komputera [m.in. pakietu MS Office (MS Word, MS Excel)]

Umiejętności:

- organizowania pracy własnej,

- współpracy i komunikowania,

- rozwiązywania sytuacji problemowych.

 

Wymagane dokumenty:

- CV ze wskazaniem stanowiska, na które prowadzony jest nabór

 

Oferty proszę składać do dnia 31 marca 2022r., pocztą lub osobiście, na adres:

Szpital Wojewódzki w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, Kancelaria

lub na adres e-mail: rekrutacja@szpital-lomza.pl.

Uwaga: do oferty należy dołączyć podpisane oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji (wzór poniżej).

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów przeprowadzenia rekrutacji przez Szpital Wojewódzki im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, 18-400 Łomża.

Za datę złożenia dokumentów przyjmuje się datę wpływu korespondencji w godzinach urzędowania Kancelarii Szpitala.

Dokumenty aplikacyjne kandydatów do pracy składane poza okresem naboru będą niszczone niezwłocznie po ich wpłynięciu do komórki kadrowej.

Na kopercie, w której znajduje się oferta pracy należy umieścić dopisek "OFERTA PRACY – FIZJOTERAPEUTA”.

Tematy pokrewne (tagi): pracainne,