Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2019 » Zamówienia 2019 powyżej 30 tys. Euro
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/41/2019
Data ogłoszenia:
2019-10-11
Termin składania ofert:
2019-10-22

Ogłoszenie o zamówieniu - dostawa

11 październik 2019 | Opublikował: Sylwia Wiszniewska
Dostawa, montaż i uruchomienie aparatury i sprzętu medycznego dla oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego realizowane w ramach projektu RPPD.08.04.01-IZ.00-20-001/18 pn „Poprawa opieki nad matką i dzieckiem w celu dostosowania do trendów demograficznych poprzez wyposażenie/doposażenie w nowoczesną aparaturę medyczną oddziałów: Noworodkowego, Dziecięcego i Ginekologiczno-Położniczego”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej. Działanie 8.4. Infrastruktura społeczna. Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia