Jesteś tutaj: Strona główna

Wiadomości przypisane do: pracapielegniarki

RSSKonkurs ofert - SOR koordynator

29 / maj / 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy, do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Szpitalnego Oddziału Ratunkowego części niezabiegowej oraz pełnienie funkcji Koordynatora Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (lekarza kierującego oddziałem) Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
Czytaj więcej

Zakończenie konkursu ofert

31 / mar / 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z póź.zm.) zawiadamia o zakończeniu wyniku konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
Czytaj więcej