Aktualności

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Dotacja ,,Przebudowa Oddziału Kardiologicznego..."

27 listopad 2017 | Opublikował: J.Gryc
W dniu 22.11.2017r. nastąpiło podpisanie umowy dotacyjnej pomiędzy Zarządem Województwa Podlaskiego a Szpitalem Wojewódzkim w Łomży na dofinansowanie Projektu pn. „Przebudowa Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej, Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej wraz z zakupem aparatury medycznej do oddziałów i poradni leczących choroby układu krążenia w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży.

Środki pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia. Projekt jest na kwotę  10 899 380,21 zł w tym dotacja ze środków unijnych wyniesie 6 799 995,87 zł. To największa z dotychczasowych 9 dotacji ze środków UE jakie otrzymał Szpital Wojewódzki w Łomży.
Projekt będzie realizowany w roku 2018. W ramach projektu zostanie przeprowadzona modernizacja całego V piętra budynku szpitala tj. Oddziału Kardiologicznego z Pododdziałem Intensywnej Opieki Kardiologicznej oraz Oddziału Rehabilitacji Kardiologicznej a także zostanie zakupiony sprzęt i aparatura medyczna dla tych oddziałów, jak również dla Pododdziału Udarowego i  Poradni Kardiologicznej. Nowa aparatura zastąpi dotychczasową, używaną od wielu lat, jak też będzie uzupełnieniem o aparaty, które wzbogacą  możliwości diagnostyczne, lecznicze i rehabilitacyjne placówki w zakresie kardiologii.