Aktualności

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Uroczyste podpisanie umów o dotację na SOR i Aptekę szpitalną

2 marzec 2017 | Opublikował: admin
W dniu 1 marca 2017r. w siedzibie szpitala odbyło się uroczyste podpisanie przez Wojewodę Podlaskiego Bohdana Józefa Paszkowskiego oraz Marszałka Województwa Podlaskiego Jerzego Leszczyńskiego umów o dotację na następujące inwestycje:
1) „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”
2) Inwestycja pn. "Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”

 W spotkaniu prócz personelu szpitala uczestniczyli jak wspomniano wyżej Wojewoda Podlaski – Bohdan Józef Paszkowski i Marszałek Województwa Podlaskiego – Jerzy Leszczyński oraz Poseł na Sejm -Bernadeta Krynicka, Członkowie Zarządu Województwa Podlaskiego – Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski oraz Dyrektor Departamentu Zdrowia-Katarzyna Zajkowska i Rzecznik Prasowy – Urszula Arter. Obecny był także Wiceprzewodniczący Rady Społecznej szpitala - Józef Mioduszewski i Podlaski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny -dr n. farm. Jerzy Chlabicz
 Celem projektu ,,Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego” jest poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego społeczeństwa poprzez zapewnienie odpowiednich warunków do sprawnego funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego poprzez jego rozbudowę oraz doposażenie w nowoczesną i specjalistyczną aparaturę medyczną. W ramach projektu zostaną utworzone 3 nowe stanowiska wstępnej intensywnej terapii ( w chwili obecnej jest 1 stanowisko), profesjonalna sala obserwacyjna z 7 łóżkami (obecnie jest 5 łóżek) oraz zostanie dokonana wymiana wyeksploatowanych urządzeń medycznych. Powyższe zmiany umożliwią dostosowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Łomży do obowiązujących standardów jakościowych i norm prawnych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 roku w sprawie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego. Całkowity koszt realizacji tej inwestycji wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną to 5 949 919,14 zł, w tym:

 • z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko -3 397 736,92 zł 
 • z Budżetu Województwa Podlaskiego - 2 265 945,34 zł
 • Środki własne  Szpitala - 286 236,89 zł


Zakres prac obejmuje:

 • roboty budowlane - koszt 4 728 448,61 zł brutto
 • sprzęt i aparatura medyczna - koszt 1 085 086,05 zł brutto
 • pozostała kwota, to dokumentacja, projekty itp.

Szpital jest na etapie postępowania przetargowego na wybór wykonawcy robót budowlanych. Inwestycja zostanie zrealizowana etapami aby nie zakłócić ciągłości pracy szpitala. Nastąpi zmiana miejsca udzielania świadczeń.  Termin zakończenia realizacji inwestycji to grudzień 2017 rok.
        
        W ramach inwestycji ,,Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz  zakup aparatu cyfrowego do mammografii” zostanie przebudowana i wyposażona Apteka szpitalna z utworzeniem Pracowni cytostatyków oraz Pracowni leku jałowego. Wynika to z konieczności:

 • Przystosowania  istniejących  pomieszczeń  do wymogów wynikających z rodzaju wykonywanych przez Aptekę szpitalną czynności,
 • Zaleceń pokontrolnych Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie farmacji szpitalnej,
 • Rekomendacji Konsultanta Krajowego w dziedzinie farmacji szpitalnej
 • Nakazu Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego. 

Utworzenie Pracowni leku jałowego jest niezbędne dla  wykonywania na miejscu w Aptece szpitalnej nie tylko leków z antybiotykami, ale przede wszystkim mieszanek do żywienia pozajelitowego. Utworzenie Pracowni cytostatyków (leków podawanych w chemioterapii nowotworów) jest wymagane w celu m.in. bezpiecznego przygotowywania i przechowywania cytostatyków, a także utrzymania jakości przygotowywanego preparatu i optymalizacji gospodarki lekami cytotoksycznymi

Całkowity koszt realizacji inwestycji tej inwestycji to  3 718 524,00 zł w tym:

 • Dotacja z budżetu państwa: 50%  tj. 1 859 262 zł
 • Dotacja z budżetu Województwa Podlaskiego - 50 % tj.  1 859 262 zł 

Zakres prac obejmuje:

 • Roboty budowlane -  2 065 576 zł brutto
 • Dostawę i montaż cyfrowego aparatu do mammografii -1 250 000  zł brutto
 • Dostawę i montaż wyposażenia Apteki szpitalnej - 402 948  zł brutto

Termin zakończenia realizacji inwestycji – listopad 2017 roku

         Łącznie wartość tylko tych dwóch inwestycji realizowanych w szpitalu w 2017 roku wyniesie 9 668 443,14 zł w tym:

 • Budżet województwa podlaskiego - 4 125 207,34 zł
 • Budżet Państwa - 1 859 262 zł
 • Środki UE - 3 397 736,92 zł
 • Środki własne szpitala - 286 236,89 zł