Aktualności

Jesteś tutaj: Strona główna » Aktualności

Minister Zdrowia Konstanty Radziwiłł i członkowie sejmowej komisji zdrowia w Szpitalu Wojewódzkim w

27 luty 2016 | Opublikował: J.Gryc
W dniu 27.02.2016r w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży odbyło się spotkanie pracowników szpitala z Ministrem Zdrowia Panem Konstantym Radziwiłłem oraz Posłami, członkami sejmowej komisji zdrowia: Tomasz Latos- Poseł na Sejm, Z-ca przewodniczącego Sejmowej Komisji Zdrowia, Bernadeta Krynicka - Poseł na Sejm, Sejmowa Komisja Zdrowia, Katarzyna Czochara Poseł na Sejm, Sejmowa Komisja Zdrowia, Krzysztof Ostrowski - Poseł na Sejm, Sejmowa Komisja Zdrowia,
Spotkanie miało następujący porządek:
  • Krótka informacja o Szpitalu Wojewódzkim w Łomży –przedstawiona przez Dyrektora Szpitala Pana Krzysztofa Bałatę
  • Wystąpienie Pana Konstantego Radziwiłła – Ministra Zdrowia – najnowsze informacje o zmianach w systemie ochrony zdrowia.
  • Pytania do Ministra Zdrowia i członków sejmowej komisji zdrowia.

W trakcie 1,5 godzinnego spotkania miała miejsce dyskusja, uczestnicy spotkania mieli możliwość poruszenia swoich problemów i zadawania pytań do Pana Ministra. W spotkaniu uczestniczyli pracownicy szpitala ze wszystkich grup zawodowych, przedstawiciele organizacji związkowych, dyrektorzy okolicznych szpitali i podmiotów leczniczych, mieszkańcy Łomży.
Otwierając dyskusję Pan Krzysztof Bałata poruszył kwestię koniecznego wzrostu nakładów na ochronę zdrowia z 4,7% PKB do zapowiadanych 6% oraz zapytał Pana Ministra o perspektywę czasu, w jakim to może nastąpić. Następnie odniósł się do prac nad zmianą wyceny procedur medycznych, które zaproponuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaznaczając, że dotychczasowa zmiana polegała raczej na obniżaniu wartości procedur medycznych, podając za przykład okulistykę.
Dr Krzysztof Dach kontynuował problem wyceny świadczeń medycznych, zadając pytanie, czy wyceną będzie zajmował się NFZ, czy AOTMT, a także poruszył sprawę koszyka świadczeń gwarantowanych. Minister Radziwiłł jednoznacznie wskazał Agencję, jako instytucję właściwą do prowadzenia wyceny świadczeń medycznych. Pan Minister stwierdził, że podniesienie wzrostu nakładów na ochronę zdrowia jest procesem trudnym i wymagającym czasu.
Z uczestniczących przedstawicieli organizacji związkowych jako pierwsza głos zabrała pani Izabela Metelska - Przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży i wskazała na nieokreślony termin wprowadzenia wyceny czynności pielęgniarskich. Pan Minister Radziwiłł wyraził wątpliwość, co do słuszności szczegółowego wyodrębniania i wyceniania każdej czynności.
Pan Maciej Bogdan w imieniu trzech związków zawodowych: Związku Zawodowego Pracowników Fizjoterapii, Techników Analityki Medycznej i Techników Elektroradiologii zasygnalizował ogromne dysproporcje finansowe miedzy grupami zawodowymi, w imieniu których występuje, a pielęgniarkami, co jest wynikiem rozporządzenia Ministra Zdrowia z ubiegłego roku. Zaznaczył, że pracownicy medyczni czują się niedocenieni, że preferowana jest jedna grupa zawodowa, a inne grupy zostały pominięte w kwestii regulacji płacowych i pytał o plany Ministerstwa Zdrowia na przyszłość z tym związane. Pan Minister potwierdził, że problem ten jest już znany w resorcie i rozpoczęły się prace nad poprawą tego stanu.
Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Profilaktyki i Leczenia Uzależnień Pan Paweł Kołakowski wskazał na problemy z osobami uzależnionymi i podał propozycję dodatkowego zasilania budżetu na leczenie: z akcyzy na papierosy, analogicznie do propozycji pokrywania kosztów leczenia ofiar wypadków z polis OC sprawców.
Dr Irena Dworakowska –Koordynator Pionu Psychiatrii wskazała na niskie wyceny procedur w psychiatrii i brak zmian w tym zakresie, mimo trwających od kilku lat prac nad podniesieniem wyceny tych świadczeń. Wskazała także na wiążący się z tym problem wielochorobowości w psychiatrii. Zwróciła także uwagę na narastający problem z pacjentami po zatruciach dopalaczami. Pan Minister wskazał na trudności, z jakimi boryka się walka z dopalaczami, ale zapewnił, że ta walka będzie prowadzona.
Pani Teresa Steckiewicz Prezes Łomżyńskiego Towarzystwa Przyjaciół Chorych "Hospicjum" pw. Świętego Ducha także poruszyła problem niskiej wyceny procedur w opiece paliatywnej, jako nie przystający do realiów oraz wskazała na brak warunków i możliwości negocjacji z płatnikiem.
Pani pielęgniarka z Pogotowia Ratunkowego zapytała o rozwiązanie problemu pomijania pielęgniarek pracujących w nocnej i świątecznej opiece medycznej w otrzymywaniu dodatkowego wynagrodzenia wynikającego z Rozporządzeń ministra Zdrowia z ubiegłego roku.
Po spotkaniu z pracownikami odbyło się krótkie spotkanie dyrekcji szpitala i zaproszonych gości z Ministrem Zdrowia i Posłami na Sejm.
Po spotkaniu Pan Minister Konstanty Radziwiłł odwiedził niektóre komórki organizacyjne Szpitala Wojewódzkiego w Łomży.