Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Zawiadomienie o zakończeniu i wyniku konkursu ofert

1 wrzesień 2015 | Opublikował: J.Gryc
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r. Nr 112, poz. 654 ) oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008r. Nr 164 poz. 1027 z póź.zm..) zawiadamia o zakończeniu i wyniku KONKURSU OFERT z dn. 29.07.2015r. NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH w Pionie Okulistyki

W wyniku rozstrzygnięcia konkursu ofert została wybrana oferta:
Martyna Magdziak-Król - Łomża
Krzysztof Bandzul- Łomża
Procedura konkursowa została zakończona i nastąpiło podpisanie umów.

Tematy pokrewne (tagi): pracalekarz,