Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » Ogłoszenia

Konkurs ofert - Neurologia - dyżury medyczne

8 czerwiec 2015 | Opublikował: J.Gryc
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, Al. Piłsudskiego 11, ogłasza konkurs ofert i zaprasza lekarzy, do składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na rzecz pacjentów Pionu Neurologii: Oddziału Neurologicznego i Pododdziału Udarowego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach dyżuru medycznego.

Do konkursu ofert mogą przystąpić lekarze wykonujący działalność leczniczą zgodnie z art. 18 ust.1 lub 2 lub art. 18 ust. 4, lub art.18 ust. 6 w związku z art. 26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 217 z późn. zm.).
Umowy zostaną zawarte na czas określony tj. od 1.07.2015r. do maksymalnie 30.06.2016r.
Ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert oraz drukami ofert można zapoznać się w Dziale Organizacyjnym (pok. 245, 244) tel. 864733303

Tematy pokrewne (tagi): pracalekarz,