Jesteś tutaj: Strona główna » O Nas » OgłoszeniaWynik konkursu ofert Pion Noworodkowy - konkurs uzupełniający

13 / mar / 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z póź.zm.) zawiadamia o zakończeniu wyniku Konkursu ofert z d. 02.03.2015 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pionie noworodkowym
Czytaj więcej


Zakończenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Pion Rehabiliatcji

12 / mar / 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z póź.zm.) zawiadamia o zakończeniu wyniku Konkursu ofert z d. 27.02.2015 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pionie rehabilitacji
Czytaj więcej


Zakończenie konkursu ofert na pełnienie funkcji koordynatora Piony Noworodkowy, Nefrologiczny

12 / mar / 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z póź.zm.) zawiadamia o zakończeniu wyniku Konkursu ofert z d. 10.02.2015 r. i 11.02.2015 na pełnienie funkcji koordynatora Pionu Noworodkowego i Nefrologicznego
Czytaj więcej

Zakończenie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych - Pion Urologii

11 / mar / 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z póź.zm.) zawiadamia o zakończeniu wyniku Konkursu ofert z d. 26.02.2015 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych w pionie urologiczny
Czytaj więcej


Zakończenie konkursu ofert - Pion Urologii

11 / mar / 2015
Dyrektor Szpitala Wojewódzkiego w Łomży, działając na podstawie art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U z 2011r. Nr 112, poz. 654) oraz art. 151 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 164 poz. 1027 z póź.zm.) zawiadamia o zakończeniu wyniku Konkursu ofert z d. 10.02.2015 r. na udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz pełnienie funkcji koordynatora pionu urologii
Czytaj więcej