Jesteś tutaj: Strona główna » Zamówienia Publiczne » Zamówienia 2017
Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/87/2017
Data ogłoszenia:
2017-11-14
Termin składania ofert:
2017-11-22

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa

ŚWIADCZENIE OSOBOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA PACJENTÓW DIALIZOWANYCH ORAZ DORAŹNYCH OSOBOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA PACJENTÓW Z DYSFUNKCJĄ RUCHU DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/83/2017
Data ogłoszenia:
2017-11-09
Termin składania ofert:
2017-11-17

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży obejmującej modernizację istniejącego budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy wraz z nadzorem autorskim.
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/74/2017
Data ogłoszenia:
2017-11-03
Termin składania ofert:
2017-11-17

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup i dostawa artykułów higienicznych dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/ 82/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-31
Termin składania ofert:
2017-11-10

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa i montaż wyposażenia Apteki szpitalnej Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży realizowanej w ramach zadania „Przebudowa Apteki szpitalnej wraz z wyposażeniem oraz zakup aparatu cyfrowego do mammografii”
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/68/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-30
Termin składania ofert:
2017-11-09

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa

Odbiór i wywóz odpadów komunalnych z obiektów Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/80/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-27
Termin składania ofert:
2017-11-06

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa

Usługa pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizowanymi zadaniami inwestycyjnymi przez Szpital Wojewódzki w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/81/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-26
Termin składania ofert:
2017-11-09

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup i dostawa chemicznych środków dezynfekcyjnych i myjących do stosowania w obszarze medycznym dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/79/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-24
Termin składania ofert:
2017-11-06

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Wymiana windy w Pawilonie H Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/72/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-23
Termin składania ofert:
2017-11-15

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej i sprzętu medycznego na potrzeby Oddziału Noworodków i Wcześniaków z Pododdziałem Patologii Noworodka i Intensywnej Opieki dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/32p/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-23
Termin składania ofert:
2017-11-10

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup, dostawa, montaż i uruchomienie aparatury medycznej i sprzętu medycznego tj. videolaryngoskopu dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/71/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-17
Termin składania ofert:
2017-11-06

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w budynkach Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/77/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-13
Termin składania ofert:
2017-10-31

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

DZIERŻAWA 12 APARATÓW DO HEMODIALIZY i 2 APARATÓW DO HEMODIALIZY I HEMODIAFILTRACJI ON-LINE WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM NA OKRES 3 LAT ORAZ DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO LECZENIA HEMODIALIZAMI NA OKRES 3 LAT DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/76/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-12
Termin składania ofert:
2017-10-20

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży obejmującej modernizację istniejącego budynku Ośrodka Rehabilitacji Dziennej w Kisielnicy wraz z nadzorem autorskim
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/75/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-10
Termin składania ofert:
2017-10-24

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa

ŚWIADCZENIE OSOBOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA PACJENTÓW DIALIZOWANYCH ORAZ DORAŹNYCH OSOBOWYCH USŁUG TRANSPORTOWYCH DLA PACJENTÓW Z DYSFUNKCJĄ RUCHU DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/51/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-06
Termin składania ofert:
2017-11-17

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Dostawa produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, suplementów diety oraz wyrobów medycznych do Apteki Ogólnodostępnej Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/70/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-04
Termin składania ofert:
2017-10-12

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

Zakup i dostawa pieczywa dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/64/2017
Data ogłoszenia:
2017-10-02
Termin składania ofert:
2017-10-18

Ogłoszenie o przetargu - Roboty budowlane

Przebudowa istniejącej rozdzielni SN wraz z wyposażeniem jej w układ samoczynnego załączania rezerwy
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/ 01/69/2017
Data ogłoszenia:
2017-09-29
Termin składania ofert:
2017-10-16

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

ZAKUP I DOSTAWA WÓZKÓW: REANIMACYJNEGO, Z ABIEGOWEGO I ANESTEZJOLOGICZNEGO ORAZ ZESTAWU DO INTUBACJI I WENTYLACJI Z WORKIEM SAMOROZPRĘŻALNYM W RAMACH PROJEKTUnr POIS.09.01.00-00-0031/16 pn. „Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiegoim. K. S. Wyszyńskiego w Łomży wraz z doposażeniem w sprzęt i aparaturę medyczną”
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/65/2017
Data ogłoszenia:
2017-09-28
Termin składania ofert:
2017-10-06

Ogłoszenie o zamówieniu - Usługa

Wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży obejmującej przebudowę pomieszczeń w Pawilonie A, B, i E na potrzeby Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Intensywnej Terapii Dziecięcej wraz z nadzorem autorskim
Czytaj więcej

Znak sprawy:
ZT-SZP-226/01/63/2017
Data ogłoszenia:
2017-09-27
Termin składania ofert:
2017-10-27

Ogłoszenie o zamówieniu - Dostawa

DZIERŻAWA 12 APARATÓW DO HEMODIALIZY i 2 APARATÓW DO HEMODIALIZY I HEMODIAFILTRACJI ON-LINE WRAZ Z OPRZYRZĄDOWANIEM NA OKRES 3 LAT ORAZ DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO LECZENIA HEMODIALIZAMI NA OKRES 3 LAT DLA SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W ŁOMŻY
Czytaj więcej